Ζωής

Δεν είναι απλά συμβόλαια είναι στάση Ζωής
cmiq40440238015651b2f35e1.jpg
Κάθε οικογένεια έχει το δικό της οικογενειακό προγραμματισμό. Έχει να αντιμετωπίσει τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, προσπαθεί να καλύψει τις καθημερινές της υποχρεώσεις και αν έχει παιδιά να τους προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον.

Η πρόωρη απώλεια ζωής ενός μέλους της, που είναι η κύρια πηγή εισοδήματος έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής των υπολοίπων μελών της. Τα τρέχοντα έξοδα, η αποπληρωμή δανείων, η πληρωμή τυχόν φόρων κληρονομιάς, κ.ά.,  αλλάζει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της.

Η ασφάλιση ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής. Είναι πράξη αγάπης και ευθύνης!