Τηλεφωνικός Κατάλογος Group Μέριμνα

cmiq404418281740243fb2db6.jpg
Διεύθυνση  
Τσιρογιάννης Ιωάννης 2361
   
Διεύθυνση Πωλήσεων  
Καφετζόπουλος Τάκης 2369
   
Λογιστήριο  
Σίνος Γιώργος 2363
Κουμαραδιού Δέσποινα 2364
   
Life & Group  
Καλογιάννη Ντορίνα 2372
Τσεκούρα Νίκη 2359
   
Motor  
Πουλή Ήλια 2365
Σπύρου Αλεξάνδρα 2362
   
Non-Motor  
Κούβαρη Νικολέτα 2373
Κολλιαδήμα Αγγελική 2381
   
Application Support                                                                   
Συρίγος Μάνος 2367
   
Sales Support  
Κουρούνη Αλέκα 2368
   
Εξωτερικη Κλήση  
210-3256 & και τους 3 τελευταίους αριθμούς του εσωτερικού που επιθυμείτε