Ταξιδιωτική Ασφάλιση Στελεχών

Εταιρική Υπευθυνότητα
cmiq40441010034539b258fe1.jpg
Τα στελέχη των επιχειρήσεων συχνά ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για νοσηλεία στο εξωτερικό, η επιχείρηση συχνά καλείται να αναλάβει τα τυχόν έξοδα που θα προκύψουν.

Με ένα συμβόλαιο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Στελεχών η επιχείρηση μπορεί και καλύπτει τα έξοδα αυτά  με τον ιδανικό τρόπο, ενώ παράλληλα μπορεί να ασφαλίσει τους συνταξιδεύοντες συνεργάτες, τους πελάτες αλλά και τις οικογένειες των στελεχών της.  

Ενδεικτικές Βασικές καλύψεις:
 
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Έκτακτα Οδοντιατρικά Έξοδα
 • Κάλυψη για Έξοδα Φυσιοθεραπευτή
 • Κάλυψη για Έξοδα Υγειονομικής Μεταφοράς και Επαναπατρισμού
 • Κάλυψη Εξόδων Επείγουσας Απομάκρυνσης σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης
 • Έξοδα Συνοδού
 • Προαιρετικές καλύψεις:
 • Ασφάλεια Ζωής και Μόνιμης Ανικανότητας
 • Απώλεια Αποσκευών λόγω Κλοπής, Καταστροφής
 • Απώλεια Χρημάτων και Εγγράφων
 • Αστικής Ευθύνη προς Τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες
 • Ακύρωση Ταξιδίου