Ατυχημάτων

cmiq404410100405145e353b3.jpg
Τα προγράμματα Ασφάλειας Προσωπικού Ατυχήματος ποικίλλουν και μπορεί να καλύπτουν τις υγειονομικές δαπάνες του ασφαλισμένου και την προστασία του εισοδήματός τους, με πιθανές εντούτοις διαφορές σε βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις αναλόγως την εταιρεία.