Τεχνικών  Έργων

cmiq40441012024904ce5165a.jpg
Κάθε κατασκευαστικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί κρύβει πάρα πολλές δυσκολίες. Ορισμένες από αυτές οφείλονται σε τυχόν ζημιές που μπορεί να συμβούν λόγω αμέλειας ή ανθρώπινου λάθους.
Με την ασφάλιση τεχνικών έργων θα έχετε προστασία για όλες τις ανεπιθύμητες καταστάσεις που ενδεχομένως προκύψουν.
Εργολάβοι, Υπεργολάβοι, Τεχνικές εταιρίες ανέγερσης οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο ιδιοκτήτης ή κύριος του έργου, μπορούν να ασφαλιστούν ενδεικτικά με τις παρακάτω καλύψεις:
 
 • Αστική ευθύνη εργοδότη προς τους εργαζόμενους με ΕΦΚΑ, για σωματικές βλάβες ή θάνατο από εργατικό ατύχημα
 • Ατυχήματα από εργασίες ανέγερσης οικοδομής, χρωματισμού, ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης
 • Εξάπλωση πυρκαγιάς
 • Ζημιές σε αγωγούς ύδρευσης ή αποχέτευσης
 • Ζημιές από φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων
 • Ζημιές από την χρήση μηχανημάτων έργου (σκαπτικών, μηχανημάτων ρίψης μπετόν κλπ)
 • Ζημιές από εργασίες κατεδάφισης
 • Απρόοπτες ζημιές από κεραυνό, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι, σεισμό, παγετό, κατολίσθηση, πτώση βράχων
 • Ζημιές από αμέλεια ή κακόβουλες ενέργειες
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων
 • Ζημιές από τη χρήση μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου, σκαλωσιών & ανυψωτήρων/αναβατήρων