Νομικής Προστασίας

Ασκήστε τα έννομα συμφέροντά σας
cmiq40441010025221066e248.jpg
Παρέχουμε προγράμματα νομικής προστασίας για όλα τα μέλη της οικογένειας και παιδιά έως 18 ετών.
Kαλύπτουμε έξοδα για:
 
  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη