Επαγγελματικής Ευθύνης

cmiq40441010134658492ae70.jpg
Με την ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης καλύπτονται οι επαγγελματίες που επιθυμούν προστασία από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων όπως:
 
  • Ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν σε κάθε επάγγελμα
  • Πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων
  • Προβολή σε υποψήφιους πελάτες.