Χρηματικών Απωλειών

Χρηματικών απωλειών
cmiq40441012024941ff17484.jpg
Μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις χρειάζονται προστασία λόγω απώλειας εισοδήματος, απώλειας κερδών, απώλειας μισθωμάτων, καθώς επίσης και κάλυψη των λειτουργικών τους έξοδων για το διάστημα που λόγω ζημιάς μένουν κλειστές.
Επίσης οι επιχειρήσεις χρειάζονται προστασία σε περίπτωση κατάχρησης χρημάτων από υπαλλήλους που διαχειρίζονται χρήματα.
Προσφέρουμε προγράμματα Ασφάλισης Χρηματικών Απωλειών και Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς που καλύπτουν κινδύνους, που συνδέονται με το οικονομικό έγκλημα πχ:
 
  • Περιστατικά ενόπλων ληστειών και διαρρήξεων
  • Υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών από τους υπαλλήλους τους 
  • Προστασία ισολογισμού
  • Κάλυψη των ρευστών διαθεσίμων της επιχείρησης
  • Εξασφάλιση ελέγχου των χρημάτων που διαχειρίζονται οι υπάλληλοι της επιχείρησης