Φυτικού & Ζωικού Κεφαλαίου

cmiq4044203822493386ec896.jpg
Η Group Μέριμνα διαθέτει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μία σειρά προγραμμάτων που μπορούν να προστατέψουν την περιουσία και το εισόδημά τους.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και τα κατάλληλα προγράμματα για την κάλυψη ζημιών, κτηνοτροφικών μονάδων, υδατοκαλλιεργειών, αγροτών, παραγωγών που η παραγωγή τους κινδυνεύει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές

Καλύπτουμε κινδύνους όπως:
 
  • Θνησιμότητα ζώων και επακόλουθων οικονομικών απωλειών
  • Φυσικά φαινόμενα
  • Ατυχήματα
  • Φωτιά
  • Διακοπή ρεύματος
  • Δηλητηρίαση
  • Ρύπανση
  • Ασθένειες (καλλιέργειας, ζώων)
  • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων