Ευθύνης Προϊόντων

cmiq40441012025134bba6c55.jpg
Τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καλύπτουν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που τυχόν μπορεί να προκληθούν στους καταναλωτές από τη χρήση ή την κατανάλωση ελαττωματικών προϊόντων.

Τα Ασφαλιστήρια περιλαμβάνουν και κάλυψη για Ανάκληση Προϊόντων, η οποία μπορεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις δίνοντας την ευχέρεια να προχωρήσουν σε ανάκληση των προϊόντων τους ακόμα και πριν γνωστοποιηθεί ευρέως η ακαταλληλότητά τους, γνωρίζοντας ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο.

Τα ασφαλιστήρια απευθύνονται σε:
 
  • Κατασκευαστές
  • Εισαγωγείς
  • Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων