Αστικής Ευθύνης

cmiq40442038221858097cfa6.jpg
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, μια επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι του προσωπικού, των πελατών της και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών / περιουσιακών ζημιών, καθώς και αξιώσεων για προσβολή προσωπικότητας ή βλάβης από διαφήμιση. Επίσης προσφέρει κάλυψη έναντι αξιώσεων εργαζομένων για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης συνεπεία εργατικού ατυχήματος.