Αποζημιώσεις για θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλγαρία που δικάστηκε στην Ελλάδα

Απόφαση που επιδίκασε ψυχική οδύνη 250 χιλιάδες ευρώ εκδόθηκε από δευτεροβάθμιο δικαστήριο στην Ελλάδα για τροχαίο ατύχημα που συνέβη στη Βουλγαρία με υπαίτιο οδηγό οχήματος με βουλγάρικες πινακίδες και το αναίτιο όχημα με ελληνικές πινακίδες.

Σύμφωνα με την  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  που δημοσιεύει την δικαστική απόφαση οι βασικοί άξονες αυτής αφορούν:

1.Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή (Βουλγαρία) Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων Εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό Δίκαιο

2.Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων Οχημάτων Παραβίαση Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής Είσοδος στο Αντίθετο Ρεύμα Κυκλοφορίας

3.Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ. Ανά 80.000 ευρώ στους δύο γονείς Ανά 40.000 ευρώ στα δύο αδέλφια 10.000 ευρώ στη γιαγιά εκ μητρικής γραμμής (θανόντος οδηγού) 

4.Ζώνη Ασφαλείας Επιβαινόντων

5.Σπληνεκτομή  – Μετατραυματικό Σοκ Ηθική Βλάβη: 20.000 ευρώ στον β’ ενάγοντα 30.000 ευρώ στον γ΄ενάγοντα και Αποζημίωση Επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 15.000 ευρώ στον β΄ ενάγοντα και 20.000 ευρώ στον γ΄ ενάγοντα ( επιβαίνοντες τραυματίες στο ανυπαίτιο όχημα) 

Συνθήκες ατυχήματος

Αποκλειστική υπαιτιότητα της Βουλγαρικής υπηκοότητας οδηγού του με Βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας ζημιογόνου αυτοκινήτου, η οποία κινούμενη στον αυτοκινητόδρομο Βουλγαρίας – Στρούμα, Α-3) με κατεύθυνση από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Προμαχώνα – Κούλατα) προς την πόλη της Σόφιας της Βουλγαρίας, μετά τη διέλευσή της από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου εκινείτο ο θανών οδηγός – συγγενής των εναγόντων, με κατεύθυνση από Σόφια προς τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, και στο οποίο επέβαιναν οι δύο ενάγοντες παθόντες (στη θέση του συνοδηγού και στο πίσω μέρος της καμπίνας και πίσω από το συνοδηγό αντίστοιχα), με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά και με μεγάλη σφοδρότητα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο θανών τη στιγμή που αυτός επιχειρούσε σύννομη προσπέραση του προπορευόμενου αυτοκινήτου και είχε εξέλθει από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και είχε εισέλθει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την ανατροπή του αυτοκινήτου και τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του και τον τραυματισμό των δύο επιβαινόντων σε αυτό.

Αποζημίωση ψυχικής Οδύνης 250.000 ευρώ 

Στους συγγενείς του αναίτιου θανόντος οδηγού, ηλικίας 28 ετών, για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν επιδικάσθηκαν τα παρακάτω ποσά:

 Ανά 80.000 ευρώ στους δύο γονείς

 Ανά 40.000 ευρώ στα δύο αδέλφια

 10.000 ευρώ στη γιαγιά εκ μητρικής γραμμής

Κρίθηκε ότι η θανάτωση του αγαπημένου προσώπου των εναγόντων, κάτω από τις τραγικές αυτές συνθήκες, συγκλόνισε ανεπανόρθωτα τον ψυχικό τους κόσμο, διατάραξε τη συναισθηματική τους ισορροπία και τους δημιούργησε έντονα και βαθύτατα συναισθήματα θλίψης, οδύνης, απογοήτευσης και απαισιοδοξίας, που είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο να εξαλειφθούν ολοσχερώς στο μέλλον. Προκειμένου να επέλθει κάποια σχετική εξισορρόπηση στη δυσμενή αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε σε όλους τους ενάγοντες και να τους δοθεί κάποια ευχέρεια να την ξεπεράσουν, επιδικάστηκαν τα ανωτέρω ποσά λόγω ψυχικής οδύνης, η οποία αποσκοπεί στην ανακούφιση τους από τον πόνο και τη στεναχώρια τους και αποσκοπεί, πρωτίστως στην παροχή προς αυτούς των απαραίτητων εκείνων οικονομικών μέσων, που σε κάποιο βαθμό, είναι ικανά να συντελέσουν στην άρση των ηθικών συνεπειών της προσβολής που δέχθηκαν, προκειμένου να καταστεί (σε ένα βαθμό) δυνατή η ηθική τους παρηγοριά και η ψυχική τους ανακούφιση.

Έσφαλε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που επιδίκασε διαφορετικά ποσά για όλους τους ενάγοντες, εκτός από την πέμπτη (γιαγιά του θανόντος).

Ζώνη Ασφαλείας Επιβαινόντων

Δεν αποδείχθηκε ότι οι δύο επιβαίνοντες στο αναίτιο αυτοκίνητο δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση της ζώνης ασφαλείας δεν ήταν ικανή να περιορίσει την έκταση του τραυματισμού τους δεδομένου ότι λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της ανατροπής του αυτοκινήτου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, θα επέρχονταν βαρύτερος και πιθανώς θανάσιμος τραυματισμός των επιβαινόντων. Εξάλλου και το ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο ανατραπέν αυτοκίνητο φορούσαν ζώνη ασφαλείας προκύπτει και από τις ένορκες καταθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Βουλγαρίας που επιλήφθηκαν του ατυχήματος.

Απορριπτέα η σχετική ένσταση των εναγομένων περί συντρέχοντος πταίσματος των επιβαινόντων σε ποσοστό 80% ο καθένας στην επέλευση του τραυματισμού τους διότι δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας (άρθρ.300 ΑΚ).

Περισσότερα στην  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ